Management

IMPLEMENTATIE- EN PROJECTMANAGEMENT

Bij (tijdelijk) management ben ik vooral geïnteresseerd in het implementeren en begeleiden van veranderingen. Boeiend is het traject tussen beleid en uitvoering. Hoe breng je beleid in praktijk? En praktijk in beleid? Hoe overbrug je de kloof tussen visie en notities enerzijds, en anderzijds de dagelijkse praktijk en gewoontes? Tussen strategie en operatie?

Aandacht voor deze ‘vertaalslag’ vraagt vaak meer tijd dan men verwacht, maar is onmisbaar voor het behalen van resultaat. Implementatie-management helpt om de toekomst helder in beeld te brengen. Zo gebeurt er wat de organisatie wil mét gebruik van de kracht en de competenties van de medewerkers.

Daarnaast ben ik beschikbaar voor alle andere vormen van interim-management: vervanging, overbrugging, tijdelijk bijspringen.

Verder praten? mail@litaharpe.nl