Workshops

WORKSHOPS en ONTWIKKELTRAJECTEN

Informeren, motiveren, leren, trainen, coachen…. het ‘onderwijzen’ loopt als een rode draad door mijn loopbaan. Hoe mooi is het om in iemands ogen te zien hoe ‘het kwartje valt’! Om ‘beweging’ te bewerkstelligen!

Mijn expertise ligt met name op het gebied van (vrijwilligers)beleid en -management.

Daarnaast heb ik heb ervaring met het ontwerpen en geven van cursussen over communicatie, veranderingsprocessen, leiderschapsvaardigheden.

Voorbeelden van workshops:

  • Meer vrijwilligers nodig?  Een interactieve workshop waarin we aan de hand van een aantal stappen bekijken wat uw organisatie kan doen om méér vrijwilligers te vinden.
  • De kwaliteit van uw vrijwilligersbeleid.  Bijeenkomst over het onderzoeken en verbeteren van de kwaliteit van het vrijwilligersbeleid met als mogelijke uitkomst het behalen van het landelijk keurmerk Goed Geregeld.
  • “Mijn eerste bestuur”, een cursus voor onervaren, kersverse of aankomende bestuursleden.

Meer informatie? mail@litaharpe.nl